ZAKRES BADAŃ
Opiniujemy na terenie całego kraju. 537 117 017
 • Kompleksowe badania dokumentów
 • Gwarancja całkowitej poufności
 • Wysoka jakość usług

ZAKRES BADAŃ

Laboratorium Grafologiczne wykonuje ekspertyzy pismoznawcze w oparciu o metodę graficzno – porównawczą oraz przy pomocy programów wspomagających opiniowanie – wyniki liczbowe oraz procentowe. W przypadku kryminalistycznych badaniach dokumentów stosowane są nieinwazyjne metody fizyko-optyczne wykorzystujące oświetlenie ukośne i przechodzące oraz podczerwień i promieniowanie ultrafioletowe. Integralną część każdej ekspertyzy stanowi możliwie obszerna dokumentacja fotograficzna.

W ramach badań oferowane są usługi w zakresie:

 • Autentyczności pisma / podpisów ( badnia wykonywane są również na kserokopiach, skanach oraz kopiach kalkowych )
 • Autentyczności testamentów:
  • własnoręcznych (art. 949 k.c)
  • notarialnych (art. 950 k.c)
  • allograficznych (art. 951 k.c)
  • ustnych (art. 952 k.c)
  • podróżnych (art. 953 k.c)
 • Co w pierwsze kolejności powstało: podpis / pismo czy nadruk
 • Autentyczność odcisków pieczątek
 • Autentyczność dokumentów krajowych oraz zagranicznych: dokumenty tożsamości, samochodowe, czeki, banknoty
 • Weryfikacja błędnych ekspertyz grafologicznych